Hen­ry trekt naar Mo­na­co

T2 keert te­rug naar de club waar het voor hem al­le­maal be­gon

Het Belang van Limburg - - Sport De Sportkrant Van Limburg - Guil­lau­me MAEBE

De ko­gel is door de kerk: De Rode Duivels zijn hun be­kend­ste as­sis­tent kwijt. De Fran­se sport­krant L’Équi­pe meld­de vrij­dag in het mid­den van de eer­ste helft van België – Zwitserland dat Thier­ry Hen­ry (41) de nieu­we trai­ner van AS Mo­na­co wordt. De Frans­man te­kent bij de ploeg waar hij als spe­ler zijn car­ri­è­re be­gon een con­tract van drie sei­zoe­nen.

Ping. Ping. Ping. Hoort u ze al? De smartpho­nes die aan het vi­bre­ren slaan in het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on? Vreemd moet het ge­weest zijn: fans van de Rode Duivels die op de tri­bu­nes een mel­ding kre­gen dat Thier­ry Hen­ry een an­de­re uit­da­ging had ge­von­den ter­wijl ze hem een hon­derd­tal me­ter ver­der op de bank za­ten zit­ten tij­dens België - Zwitserland. Het was de Fran­se krant L’Équi­pe die het nieuws tij­dens de eer­ste helft naar bui­ten bracht: ‘Thier­ry Hen­ry trois ans à l’AS Mo­na­co’. De Frans­man zou met Ju­lien Stephan – hui­dig be- lof­ten­coach van Ren­nes – ook al een as­sis­tent heb­ben. Maan­dag zou hij voor­ge­steld wor­den als op­vol­ger van Le­o­nar­do Jar­dim. In Mo­na­co vindt de ge­we­zen top­spits Rode Duivels You­ri Ti­ele­mans en Na­cer Chad­li te­rug, maar voor Hen­ry wordt het voor­al een sym­bo­li­sche start: zijn eer­ste job als trai­ner is bij de­zelf­de club waar hij zijn car­ri­è­re be­gon.

Geen Bor­deaux of As­ton Vil­la

Dat Hen­ry aan zijn laat­ste maan­den bij de Rode Duivels be­zig was, leek al na het WK dui­de­lijk. Zo werd de Frans­man die sinds 2016 aan de slag was bij de na­ti­o­na­le ploeg in april al ge­noemd als op­vol­ger van Ar­sè­ne Wen­ger bij Ar­sen­al en werd hij in ju­li ge­ci­teerd bij As­ton Vil­la. Ook stop­te hij als ana­list bij het En­gel­se Sky Sports in de hoop een job te vinden. Tot een deal met een­der wel­ke club kwam het niet. Hen­ry bleef ook na het WK bij België en kreeg pro­mo­tie. Van T3 ging het naar T2, als ver­van­ger van de naar West Brom­wich ver­trok­ken Grae­me Jo­nes. “Ik ben in de wol­ken dat hij blijft”, ver­klaar­de bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez toen zelfs. Vreug­de die dus niet lang bleef du­ren. As­ton Vil­la dook be­gin de­ze maand weer op en Bor­deaux was daar­voor al een ste­vi­ge op­tie ge­ble­ken, maar uit­ein­de­lijk kiest Hen­ry dus voor de club waar hij zijn car­ri­è­re als spe­ler start­te. De bonds­coach ver­liest zo wel twee rech­ter­han­den op een paar maan­den tijd. Met de Schot Shaun Ma­loney werd er al een nieu­we T3 aan­ge­trok­ken, po­ten­ti­ë­le T2’s mo­gen zich aan­mel­den.

FO­TO AP

Hen­ry neemt dit week­end af­scheid van de Duivels en wordt maan­dag voor­ge­steld in Mo­na­co.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.