Nog eens uit­stel voor Car­ce­la en co

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Nee hoor, We­sley Mo­raes (Club Brug­ge), Mehdi Car­ce­la (Standard), Eric Ocan­sey (Eu­pen) en Lo­ris Brog­no (Beer­schot Wil­rijk) we­ten nog steeds niet wel­ke sanc­tie hen nu te wach­ten staat. De de­bat­ten over de even­tu­e­le straf­fen van het vier­tal wer­den op­nieuw ge­o­pend, maar een uit­spraak valt pas op 26 ok­to­ber. Het Bonds­par­ket moet te­gen dan tijd aan­to­nen dat de in­di­ca­tie­ve ta­bel die vo­rig sei­zoen ge­bruikt werd ook dit voet­bal­jaar rechts­gel­dig is. De zaak da­teert al van au­gus­tus. Het is de Ge­schil­len­com­mis­sie Ho­ger Be­roep die de zaak be­han­delt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.