Pijn aan de arm dwingt Eli­se Mer­tens tot op­ga­ve in Ti­an­jin

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Voor Eli­se Mer­tens (WTA 15) ein­dig­de het tor­nooi van het Chi­ne­se Ti­an­jin (750.000 dol­lar) vrij­dag in de kwart­fi­na­les. De Ha­m­ont­se moest bij een 6-2, 4-0 ach­ter­stand ge­bles­seerd op­ge­ven te­gen de Tai­wa­ne­se Su-Wei Hsieh (WTA 30). “Dat is ui­ter­aard niet hoe ik mijn tor­nooi wil­de af­slui­ten”, re­a­geer­de Mer­tens te­leur­ge­steld.

Mer­tens had be­gin mei nog vlot ge­won­nen van Hsieh op het tor­nooi van Ra­bat, maar vrij­dag wa­ren de rol­len om­ge­keerd. “Hsieh speel­de heel goed en ik had de in­druk dat bij haar al­les luk­te. Voor mij was het min­der leuk. Ik had last van mijn arm en de si­tu­a­tie ver­slech­ter­de naar­ma­te de match vor­der­de, voor­al bij het op­slaan en bij de fo­re­hand. Met het oog op mijn ge­zond­heid was het best dat ik stop­te.” Voor Mer­tens staan dit jaar nog twee be­lang­rij­ke af­spra­ken in de agen­da. Van 21 tot 28 ok­to­ber neemt ze met de Ne­der­land­se De­mi Schuurs deel aan het dub­bel­spel op de Mas­ters in Singapo­re. De week daar­na wacht de WTA Eli­te Trop­hy, de B-Mas­ters (in het en­kel) in het Chi­ne­se Zhu­hai. Bo­ven­dien is Mer­tens nog steeds op zoek naar een op­vol­ger voor haar Duit­se coach Die­ter Kind­l­mann. In Azië werd ze be­ge­leid door haar ma­ma.

FO­TO AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.