Ham­string­bles­su­re voor Ver­mae­len

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Tho­mas Ver­mae­len ver­liet een kwar­tier voor tijd ge­bles­seerd het ter­rein. De ver­de­di­ger van Bar­cel­o­na greep naar zijn rech­ter­ham­string na een on­schul­di­ge te­rug­speel­bal. “We zul­len een scan la­ten ne­men”, al­dus Mar­ti­nez. “Na 48 uur zul­len we dan meer kun­nen ver­tel­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.