Refs krij­gen psy­cho­lo­gi­sche hulp

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

De scheids­rech­ters uit de hoog­ste klas­sen krij­gen psy­cho­lo­gi­sche bij­stand. Naar ver­luidt zijn ze zwaar aan­ge­sla­gen door het voet­bal­schan­daal waar­bij twee col­le­ga’s wor­den be­schul­digd van match­fixing. Een van hen, Bart Ver­ten­ten, zit nog steeds in de cel.

Jef Brou­wers (fo­to), die als sport­psy­cho­loog werkt voor de KBVB , werd ge­con­tac­teerd door scheids­rech­ters­baas Johan Ver­bist.

In een ses­sie dins­dag zal hij hen voor­al wij­zen op het be­lang van hun rol in het voet­bal en welk ge­drag toe­pas­se­lijk is. De ama­teur­scheids­rech­ters kre­gen dan weer een mail van het Bu­reau Ar­bi­tra­ge Voet­bal Vlaan­de­ren, waar­in hen ge­vraagd wordt “se­reen en waak­zaam te blij­ven”. Ge­vreesd wordt dat ze dit week­end nog meer dan an­ders het doel­wit zul­len zijn van on­te­vre­den sup­por­ters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.