Huis­ana­list Stef Wijnants buigt zich over 4 per­ti­nen­te vra­gen

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal - Pie­ter VANLOMMEL

Na dag drie van ope­ra­tie Pro­pe­re Han­den die de Bel­gi­sche voet­bal­we­reld op z’n kop zet­te, zijn ne­gen­tien men­sen in ver­den­king ge­steld voor wit­was­prak­tij­ken en match­fixing. Hoe is het zo ver kun­nen ko­men? En hoe kun­nen de­ze wan­prak­tij­ken in de toe­komst ver­me­den wor­den? Wij leg­den ons oor te luis­te­ren bij huis­ana­list Stef Wijnants. Hij geeft ant­woord op vier per­ti­nen­te vra­gen.

1 IS HET EEN GOED IDEE OM DE COMPETITIE TE HERVATTEN?

2 HEEFT PHI­LIP­PE BOR­MANS GE­LIJK ALS HIJ ZEGT DAT DE CLUBS DIT AAN ZICH­ZELF TE DANKEN HEB­BEN?

3 HOE KAN DE MACHT VAN DE MA­KE­LAARS INGEPERKT WOR­DEN?

4 DENK JE DAT DE VOETBALFANS THUIS GAAN BLIJ­VEN?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.