Johan Ver­bist (Scheids­rech­ters­baas)

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Is sinds don­der­dag een cri­sis­ma­na­ger ge­wor­den. Vond na het be­kend­wor­den van de frat­sen van Sé­bas­tien Del­fe­ri­è­re en Bart Ver­ten­ten naar ver­luidt een “van Gods hand ge­sla­gen” groep scheids­rech­ters te­rug. Schors­te het twee­tal voor on­be­paal­de tijd en spreekt de groep refs dins­dag in Tu­be­ke met psy­cho­loog Jef Brou­wers nog eens toe. Ver­bist staat sinds 2016 aan het hoofd van de Bel­gi­sche ar­bi­tra­ge. Bij het

bre­de pu­bliek is hij voor­al be­kend als de man die de in­tro­duc­tie van de VAR in on­ze competitie mee in goe­de ba­nen moest lei­den. Die in­tro­duc­tie kreeg meer­de­re ke­ren bak­ken kri­tiek, maar de op­dracht die Ver­bist nu wacht, is een pak uit­da­gen­der: de in­te­gri­teit van zijn korps red­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.