Pech­vo­gel Bre­cel out na thril­ler van vijf uur

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Lu­ca Bre­cel (WR 12) is er niet in ge­slaagd zich te kwa­li­fi­ce­ren voor de eind­fa­se op het International Championship, la­ter de­ze maand in Chi­na. In het En­gel­se Barnsley ver­loor hij don­der­dag­nacht in de kwa­li­fi­ca­ties na een thril­ler van vijf uur te­gen de Noord-Ier Jor­dan Brown (WR 119). Die trok pas om­streeks 01.30 uur het la­ken naar zich toe.

Lu­ca Bre­cel start­te dra­ma­tisch aan de wed­strijd. De 23-ja­ri­ge Maas­lan­der zag hoe zijn te­gen­stan­der via breaks van 88 en 66 uit­liep naar een 4-0-voor­sprong. Na de in­ter­val knok­te Bre­cel zich dank­zij breaks van 53 en 63 weer in de wed­strijd. Het was ech­ter Brown die met wat ge­luk het acht­ste fra­me won en op een fra­me van de ze­ge kwam.

Pech op ro­ze bal

Met zijn rug te­gen de muur kon Bre­cel het klas­se­ver­schil - de Maas­lan­der staat meer dan 100 plaat­sen ho­ger ge­rang­schikt op de we­reld­rang­lijst - ook aan ta­fel tot ui­ting bren­gen. Met breaks van 55 en 90 hing hij de bord­jes ge­lijk en ook in het slot­fra­me lag hij in po­le­po­si­ti­on. Na een pot op rood naar het mid­den liep het ech­ter mis. De wit­te bal ka­ta­pul­teer­de de ro­ze in de poc­ket, waar­na Brown weer aan zet was. De Noord-Ier, die in een ran­king­tor­nooi nog nooit ver­der ge­raak­te dan de der­de ronde, hield het hoofd koel. Hij speel­de de ta­fel leeg en haal­de het na een thril­ler van vijf uur uit­ein­de­lijk op de ul­tie­me zwar­te bal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.