De op­mars van VE­GAN

Ok­to­ber is maand zon­der dier­lij­ke pro­duc­ten

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Limburg heeft lang ach­ter­op ge­hinkt, maar nu heeft ook on­ze pro­vin­cie ve­gan om­armd. Voor­al in Has­selt wordt te­gen­woor­dig in meer en meer za­ken hon­derd pro­cent plant­aar­dig ge­kookt . “Ve­gan is geen hy­pe, want het gaat blij­ven”, zegt Te­kla Van­cley­nen­breu­gel (25), die vo­ri­ge maand sa­men met haar man ve­ga­nis­tisch res­tau­rant Len­to open­de. “We wil­len la­ten zien dat je tra­di­ti­o­neel, bour­gon­disch en goed kunt eten zon­der dier­lij­ke pro­duc­ten te ge­brui­ken. Ve­ga­nis­ten zijn niet en­kel hip­pies. Wij zijn zelf een heel nor­maal jong kop­pel dat graag op stap gaat en ge­woon al­co­hol drinkt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.