Wan­trouw aan­bie­din­gen, ver­be­ter­de re­cep­ten en bruin brood

De su­per­markt­sur­vi­vals­gids: zo over­leeft u de we­ke­lijk­se tocht langs de win­kel­rek­ken

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Staat u el­ke za­ter­dag bin­nens­monds te vloe­ken

aan de kas­sa van de Del­hai­ze om­dat u op­nieuw de traag­ste rij heeft uit­ge­ko­zen? En komt u na een be­zoek­je aan de Car­re­four stee­vast thuis met een hoop eten dat u ei­gen­lijk niet no­dig had? U bent

lang niet de eni­ge. “Su­per­mark­ten zijn ge­maakt om ons in de lu­ren te leg­gen”, zegt de Ne­der­land­se jour­na­list en su­per­markt­ex­pert Teun van de Keu­ken. Hier­naast de be­lang­rijk­ste tips uit zijn nieuw­ste boek ‘De su­per­markt­sur­vi­val­gids’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.