Ve­gan wal­hal­la

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Ok­to­ber is ve­gan-maand: ruim 4.000 Vla­min­gen pro­be­ren met Try Ve­gan een maand lang ve­ga­nis­tisch te le­ven. Ve­gan be­te­kent: 100 pro­cent plant­aar­dig eten en geen dier­lij­ke pro­duc­ten ge­brui­ken. Ve­gan is hip en ook in Has­selt ko­men steeds meer ve­gan-zaak­jes. Na een ve­gan con­ceptsto­re en des­ser­ten­win­kel open­de zo­pas met Len­to het twee­de plant ba­sed res­tau­rant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.