Prijs­kaart­je Lim­burg­se kies­cam­pag­nes

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Par­tij­en ge­ven sa­men min­stens 1,65 mil­joen eu­ro uit De ver­kie­zings­cam­pag­nes voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in Limburg kos­ten voor al­le par­tij­en sa­men min­stens 1.649.185 eu­ro. Dat komt neer op een

ge­mid­del­de van 10.180 eu­ro per par­tij of nog geen 5 eu­ro om een in­wo­ner te over­tui­gen van zijn stem. Dat blijkt uit een on­der­zoek

van de­ze krant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.