Opi­nie

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Koen Stuy­ck WWF België

De­ze week zijn ruim 100 mi­li­eu­groe­pe­rin­gen, waar­on­der het WWF, de on­li­ne­cam­pag­ne #Pro­tec­tWa­ter ge­start om al­le Eu­ro­pe­se wa­ter­bron­nen - ri­vie­ren, stro­men, me­ren, grond­wa­ter - te be­scher­men. Ze wil­len de Eu­ro­pe­se bur­gers aan­zet­ten om deel te ne­men aan de open­ba­re raad­ple­ging van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie over de Eu­ro­pe­se Ka­der­richt­lijn Wa­ter. De eva­lu­a­tie van die EU-wa­ter­wet loopt

tot 4 maart 2019.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.