Vrij­wil­li­ger

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Met veel jon­ge Duit­sers meldt Ot­to Dix (1891-1969) zich in 1914 als oor­logs­vrij­wil­li­ger. Hij is 24, stu­dent kunst­am­bach­ten in Dres­den. Als ma­chi­ne­ge­weer­schut­ter dient hij in Frank­rijk, Po­len en Vlaan­de­ren; hij schopt het tot on­der­of­fi­cier. Het front te­kent Dix voor het le­ven. En Dix te­kent het front: als men­sen­ver­nie­ti­ging. Na de Duit­se ne­der­laag keert hij te­rug naar Dres­den, de aca­de­mie. In het jaar waar­in Dix dit doek schil­dert, neemt hij in Ber­lijn deel aan de eer­ste gro­te ma­ni­fes­ta­tie van da­da, de kunst­on­der­mij­nings­be­we­ging die (uit­ge­re­kend van­uit Zwitserland) voor kor­te tijd Eu­ro­pa ver­overt. Da­da’s geest slaat om zich heen in de­ze gro­tes­ke ka­ri­ka­tuur die een col­la­ge van scher­ven lijkt, scherp, scham­per, schreeu­we­rig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.