Anar­cho­ku­bis­me

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

In het­zelf­de jaar als de­ze bor­deel­scè­ne schil­dert Dix in Dres­den zijn ‘Kr­üp­pel­bil­dern’, beel­te­nis­sen van oud­strij­ders, ver­minkt in de oor­log, blind en kreu­pel, kaar­tend of be­de­lend als lu­ci­fer­ver­ko­per. Het is de ob­sce­ni­teit van de oor­log die hij vast­legt. In dit schil­de­rij doet hij dat met stijl­mid­de­len die aan het dan hoogst ei­gen­tijd­se ku­bis­me doen den­ken (het ver­splin­ter­de beeld). Maar we zien ook al de pre­ci­sie die aan ou­de meesters her­in­nert en zijn la­te­re werk ty­peert. In 1923 wordt Bür­ger­schreck Dix ver­volgd we­gens Ver­brei­tung un­z­üch­ti­ger Dar­stel­lun­gen. Tien jaar la­ter, on­der de na­zi’s, is zijn werk ont­aar­de kunst, ver­bo­den als Wehr­sa­bo­ta­ge - on­der­mij­ning van de Duit­se weer­baar­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.