Ne­o­na­zi’s

Vinden me­kaar tij­dens con­cer­ten

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

In de Duit­se deel­staat Th­ü­rin­gen is een ne­o­na­zis­tisch rock­con­cert vo­rig week­end uit­ge­mond in ge­weld te­gen de po­li­tie. Ruim 750 rechts­ex­tre­mis­ten wa­ren naar de dorp­jes Magda­la en Apol­da af­ge­zakt voor op­tre­dens van groe­pen met na­men als Di­vi­si­on Ger­ma­nia, Stah­l­ge­wit­ter

en Über­mensch. Uit rap­por­ten van de Duit­se bin­nen­land­se vei­lig­heids­dienst blijkt dat der­ge­lij­ke con­cer­ten steeds meer men­sen op

de been bren­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.