De be­ren zon­der baas

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Het zijn voor­al de Ro­ma die in Bul­ga­rije tot voor kort de dan­sen­de be­ren in dienst had­den, zo blijkt. De au­teur trekt on­der meer naar het dorp Dr­ja­no­vets en spreekt er met Mirtsjev Ma­ri­n­ov die twin­tig jaar met zijn be­rin Ve­la op­trad: “Ik hield van haar als van een doch­ter”, zegt de man, “god is mijn ge­tui­ge. Ze had al­tijd al­les in over­vloed. Als je zegt dat ik haar ge­sla­gen heb, dat ze het bij mij niet goed had, dan lieg je. Twee be­ren van mijn va­der heb ik ei­gen­han­dig de fles ge­ge­ven. Vaak ge­noeg heb ik me ver­gist en mijn kind­je uit het fles­je van de beer la­ten drin­ken en an­ders­om.” Sza­blow­ski praat met de men­sen van ‘Vier Voe­ters’ die het ver­trou­wen van de ei­ge­naars moe­ten zoe­ken, an­ders ge­ven ze hun be­ren niet af: “Zon­der we­der­zijds ver­trou­wen draagt nie­mand een beer over. Ze zul­len hem eer­der dood­slaan.” Hij be­zoekt de werk­ne­mers van het park die de be­ren op hun moei­za­me weg naar de vrij­heid be­ge­lei­den. Die ze op­nieuw de win­ter­slaap aan­le­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.