De men­sen zon­der ti­ran­nen

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

On­waar­schijn­lij­ke men­sen­ver­ha­len ook. Over het Pool­se dorp Siera­ko­wo Sla­wiens­kie waar de be­wo­ners van een col­lec­tie­ve staats­boer­de­rij voor hob­bit spe­len, uit het boek van Tol­kien, als toe­ris­ti­sche at­trac­tie. Dat hoofd­stuk heet ‘Win­ter­slaap’. Het strafst zijn Sza­blow­ski’s er­va­rin­gen met de vrou­wen in Ge­or­gië die het Sta­lin­mu­se­um be­har­ti­gen en zijn ver­slag van een be­zoek aan de wijk in Bel­gra­do waar oor­logs­mis­da­di­ger Rado­van Ka­rad­zic zich der­tien jaar lang als al­ter­na­tie­ve ge­ne­zer schuil­hield. Bel­gra­do heeft bras­se­ries die voor 150 di­nar pan­nen­koe­ken ‘Rado­van Ka­rad­zic’ aan­bie­den. “Te­gen­woor­dig pro­beert ie­der­een geld te ver­die­nen. Is dat erg?” Hoe is het om als sov­jet-com­mu­nist geen neus­ring meer te heb­ben? Diep­gaan­de ver­an­de­rin­gen kun­nen voor mens en dier even ont­re­ge­lend zijn. Het ver­lan­gen naar ou­de au­to­cra­ten even re­ëel. Ori­gi­neel en ver­ras­send boek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.