1.055

Het Belang van Limburg - - Nieuws Economie -

mil­jard eu­ro ver­mo­gen voor al­le Bel­gi­sche ge­zin­nen

De Bel­gi­sche ge­zin­nen heb­ben in het twee­de kwar­taal veel ge­spaard. In to­taal werd er voor 9,7 mil­jard eu­ro ge­spaard via bank- en spaar­re­ke­nin­gen of be­leg­gings­pro­duc­ten. Dat blijkt uit cij­fers van de Na­ti­o­na­le Bank. Het net­to ver­mo­gen van al­le Bel­gen steeg naar 1.055 mil­jard eu­ro. De Bel­gen tor­sen ook voor 285,8 mil­jard eu­ro aan schul­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.