Ber­ri­er nog drie maan­den aan de kant

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Fran­ck Ber­ri­er blijft nog min­stens drie maan­den op non-ac­tief staan bij KV Me­che­len door een pro­bleem aan het hart. Ber­ri­er on­der­ging af­ge­lo­pen week uit­ge­brei­de tests om na te gaan in hoe­ver­re zijn hart was her­steld van de ge­vol­gen van een vi­ra­le in­fec­tie op de hart­spier. Het on­der­zoek toon­de aan dat de pomp­ca­pa­ci­teit nog niet vol­doen­de is her­steld. Eind ok­to­ber gaat de Frans­man nog op con­sul­ta­tie bij car­di­o­loog Bru­ga­da voor een se­cond opi­ni­on. De kans is erg groot dat de eer­ste dia­gno­se daar be­ves­tigd wordt en dat Ber­ri­er nog min­stens tot eind ja­nu­a­ri ver­plicht op non-ac­tief wordt ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.