Twee­de ex-ma­ke­laar Le­ko aan­ge­hou­den

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Met Dra­gan Sil­ja­noski, ex-spe­ler van Ant­werp en ma­na­ger van An­der­lecht-spits Ivan San­ti­ni, werd een vijf­de ma­ke­laar aan­ge­hou­den in de ope­ra­tie Pro­pe­re Han­den. De Ma­ce­do­ni­ër was ook de ma­ke­laar die Ivan Le­ko naar STVV en Club Brug­ge had ge­bracht. In fe­bru­a­ri van dit jaar, vlak voor hij de ti­tel ver­o­ver­de met Club, brak Le­ko met zijn ma­ke­laar. Sil­ja­noski werd aan­ge­hou­den op ver­den­king van wit­was­sen, niet voor match­fixing.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.