Vijf­tig jaar ou­de april­grap blijft be­roe­ren

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE - ACHIEL BAE­KEN

Ne­gen­en­twin­tig Ha­ken­dover­se se­ni­o­ren schud­de­bol­len nog al­tijd van het la­chen als ze te­rug­den­ken aan de april­grap die ze in 1962 mee­maak­ten. Mar­cel Dewaelheyns (80) van het Tiens Wind­mol­men­veld, toen Ha­ken­dovenaar, was één van de beet­ge­no­me­nen vijf­tig jaar ge- le­den. ‘Stel je voor: je krijgt een aan­ge­te­kend schrij­ven met de aan­be­ve­ling dat je als mi­li­tair met on­be­paald ver­lof op de eer­ste zon­dag van april je om elf uur moet aan­bie­den in het ge­meen­te­huis van het dorp met je mi­li­tai­re kle­dij voor een keu­ring’, ver­telt hij.’ ‘Het eer­ste wat je denkt: hé, dat is op 1 april, een grap dus. Maar een aan­ge­te­kend schrij­ven, ver­stuurd door de pa­ra­kazer­ne in Diest, met brie­ven van P.W. Seg­hers, de toen­ma­li­ge mi­nis­ter van lands­ver­de­di­ging, ja, dan ga je na­tuur­lijk aan het twij­fe­len.’

29 se­ni­o­ren uit Ha­ken­dover schud­de­bol­len nog al­tijd van het la­chen als ze te­rug­den­ken aan de april­grap, die ze in 1962 mee­maak­ten. TIE­NEN/HA­KEN­DOVER Mar­cel Dewaelheyns (80) van het Tiens Wind­mol­men­veld, toen Ha­ken­dovenaar, was één van de beet­ge­no­me­nen vijf­tig jaar ge­le­den. ‘Stel je voor: je krijgt een aan­ge­te­kend schrij­ven met de aan­be­ve­ling dat je als mi­li­tair met on­be­paald ver­lof op de eer­ste zon­dag van april je om elf uur moet aan­bie­den in het ge­meen­te­huis van het dorp met je mi­li­tai­re kle­dij voor een keu­ring’, ver­telt hij.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.