OU­DERS OVER­LE­DEN MI­LAN

‘Zie je wel dat die vrij­spraak on­te­recht was’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Dat Kim B. op­nieuw voor de rech­ter staat om­dat ze de kin­de­ren in haar crè­che slecht be­han­del­de, komt hard aan bij de ou­ders van Mi­lan Fi­eer. Het vier maan­den ou­de zoon­tje van Tom Fi­eer en Vic­ky Stuy­ck stierf in ok­to­ber 2006 in crè­che ‘De ze­ven dwer­gen’. Hoe­wel de ont­haal­moe­der eerst ver­oor­deeld werd, sprak het Ant­werp­se hof van be­roep haar in 2010 vrij.

‘Zie je wel dat de rech­ters in Ant­wer­pen het fout had­den’, zegt Vic­ky Stuy­ck. ‘Kim B. heeft al­tijd vol­ge­hou­den dat ze goed zorg­de voor de kin­de­ren. Het te­gen­deel wordt nu dui­de­lijk. We heb­ben het al­tijd een schan­de ge­von­den dat ze werd vrij­ge­spro­ken voor de dood van Mi­lan. Als ze in Ant­wer­pen een be­ter on­der­zoek had­den ge­voerd, dan was ons dat be­spaard ge­ble­ven.’ Na de dood van Mi­lan kon de crè­che nog open­blij­ven tot in maart 2010. Had Kind en Ge­zin het leed van de­ze kin­de­ren kun­nen voor­ko­men door de op­vang snel­ler te slui­ten? ‘Ik weet het niet’, zegt Vic­ky Stuy­ck. ‘Kim B. heeft in 2006 aan Kind en Ge­zin ver­teld dat Mi­lan stierf door wie­gen­dood. Ze loog over het ge­rech­te­lijk on­der­zoek. Kind en Ge­zin heeft al­tijd ge­zegd niet op de hoog­te te zijn, tot het von­nis viel.’

Fo­to: rr

In ju­ni 2010 ge­tuig­den de ou­ders van Mi­lan, die stierf in crè­che ‘De ze­ven dwer­gen’, al ver­ont­waar­digd over de vrij­spraak van twee kin­der­ver­zorg­sters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.