‘Oor­zaak bu­s­crash blijft raad­sel’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Vol­gens de Zwit­ser­se pro­cu­reur Oli­vier El­sig en zijn team blijft het gis­sen naar de oor­zaak van de bus­ramp in Sier­re, ook na de on­der­vra­ging van ze­ven over­le­ven­de kin­de­ren. ‘Maar ons ver­blijf is se­reen ver­lo­pen en was zeer nut­tig’, zegt hij. Bij de bus­ramp op 13 maart kwa­men 28 men­sen om, van wie 22 kin­de­ren. De ze­ven­kop­pi­ge Zwit­ser­se de­le­ga­tie nam uit­ge­breid de tijd om de kin­de­ren uit He­ver­lee te on­der­vra­gen. De ou­ders uit Lom­mel had­den col­lec­tief aan­ge­ge­ven dat ze een ver­hoor nog niet op­por­tuun von­den. ‘Ze heb­ben het recht te wei­ge­ren’, zegt El­sig. ‘De sa­men­wer­king met de col­le­ga’s uit Leuven stond op punt. De ou­ders had­den ach­ter­af geen klach­ten.’ De Zwit­sers be­ke­ken bij Top­tours in Aar­schot een iden­tie­ke au­to­car als het ge­crash­te exem­plaar. ‘Na­dien kon­den on­ze ver­keers­ex­perts en­ke­le hy­po­the­sen uit­slui­ten. Zo lijkt het ons on­waar­schijn­lijk dat de bus­chauf­feur zelf de dvd-spe­ler be­diend zou heb­ben.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.