‘Ik heb werk ge­zocht én ge­von­den. En zo hoort het ook’

2009: 79 da­gen hon­ger­sta­king Nu: werkt in Ocmw-rust­huis

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

In haar ge­boor­te­land Al­ge­rije was Zou­lik­ha Chou­af ( 41) ja­ren­lang ac­tief als ad­vo­ca­te, ge­spe­ci­a­li­seerd in ter­ro­ris­me­dos­siers. Toen dat te ge­vaar­lijk werd, kwam ze naar hier. In 2009 nam ze deel aan een hon­ger­sta­king in de Brus­sel­se Be­gijn­hof­kerk. Die duur­de 79 da­gen.

In­tus­sen werkt de Al­ge­rijn­se in het Ocmw-rust­huis in Vorst. ‘Maar dat heeft niets te ma­ken met die hon­ger­sta­king’, zegt ze. ‘Ie­der­een kreeg toen een ver­blijfs­kaart van drie maan­den. Ik heb daar­na werk ge­zocht én ge­von­den. Mijn ar­beids­con­tract werd elk jaar ver­lengd en zo ook mijn ver­blijfs­ver­gun­ning. En zo hoort het ook. Want al­le men­sen die ik zie, die zo­maar een ver­blijfs­kaart van vijf jaar heb­ben ge­kre­gen, krij­gen nog steun van het OCMW. Al-le-maal. Zij hoe­ven zich de eer­ste ja­ren geen zor­gen te ma­ken en doen dat dan ook niet.’ Hoe­wel de toe­komst van Zou­lik­ha in ons land nog he­le­maal niet ze­ker is, gaat het toch goed met haar. ‘ Heel goed zelfs. Ik ben on­der­tus­sen ge­trouwd, maar mijn man is nog in Al­ge­rije. Sinds twee jaar is mijn broer wel in het land. Ook mijn zus en haar man, al­le­bei in­ge­ni­eurs, zijn met hun kin­de­ren in België. Ik maak er nu mijn gro­te strijd van om hen te la­ten re­gu­la­ri­se­ren.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.