Brus­sel­se ca­fé­baas sterft bij schiet­par­tij in Ve­ne­zu­e­la

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

In Ve­ne­zu­e­la heb­ben gang­sters Brus­se­laar Mar­cel De­wet (66) neer­ge­scho­ten. De ca­fé­baas, die al ja­ren in Zuid-ame­ri­ka woon­de, werd dins­dag­avond af­ge­maakt met en­ke­le ko­gels. Mar­cel De­wet (66) baat­te op het Brus­sel­se Roup­pe­plein het ca­fé Pa­pa­gayo uit. Ja­ren ge­le­den deed hij de deu­ren van zijn ca­fé dicht om zich in Ve­ne­zu­e­la te ves­ti­gen. Aan en­ke­le vrien­den die hem we­zen op mo­ge­lij­ke ge­va­ren zei hij voor zijn ver­trek dat hij in Ve­ne­zu­e­la nog lie­ver een ko­gel in het hoofd zou krij­gen dan hier in België te be­zwij­ken aan een hart­in­farct. Die woor­den kre­gen dins­dag­avond een wel heel lu­gu­be­re bij­klank. De­wet was met zijn Ve­ne­zo­laan­se part­ner on­der­weg naar hun huis in Rio Chi­co. Plots dook er een terreinwagen op en werd het duo on­der vuur ge­no­men. De ex-ca­fé­baas kreeg en­ke­le ko­gels in het li­chaam en stierf in de ar­men van zijn vriend. De da­ders kon­den ont­ko­men.

Fo­to: pc

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.