‘Vis eten is ge­vaar­lijk’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

‘Er be­staat een hard­nek­kig mis­ver­stand dat vis al­tijd ge­zond is. Daar­om stijgt de con­sump­tie zo spec­ta­cu­lair. In 1950 aten we ge­mid­deld 12 ki­lo vis per jaar, nu zit­ten we al aan 26. Toch is het ef­fect van vis op kan­ker mi­ni­maal. Vis eten kan het ge­vaar op wel­ge­teld één soort kan­ker – darm­kan­ker – met drie of vier pro­cent ver­min­de­ren. We moe­ten de vraag om­ke­ren: hoe ge­vaar­lijk is vis eten? Vrij ge­vaar­lijk. We den­ken dat vis­sen diep in de ge­zon­de zee le­ven. Ter­wijl on­ze zee­ën en wa­ter­lo­pen erg ver­vuild zijn met zwa­re me­ta­len en pcb’s. Toch mo­gen we vis niet he­le­maal van het me­nu schrap­pen, want dan mis je ook de goe­de, zo­als Ome­ga 3. Best eet je ma­kreel, an­sjo­vis en sar­di­nes maar nog be­ter gar­na­len en kok­kels.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.