Ook hij stapt nood­ge­dwon­gen mee in de dag­jes­po­li­tiek, net als de an­de­re par­tij­voor­zit­ters.

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

‘De me­dia spe­len na­tuur­lijk wel een be­lang­rij­ke rol. Ik heb ooit een in­ven­ta­ris bij­ge­hou­den van het aan­tal ke­ren dat ik op tv kwam. Dat draait tus­sen de 120 à 200 keer per jaar. Vol­gens mij kun je niet min­der dan hon­derd keer per jaar in de me­dia op­dui­ken. Dan hou je het niet lang uit. Als je bo­ven de 300 komt, is er over­kill, en hou je het ook niet lang uit. Wie spreekt nu nog over Yves Le­ter­me? Ja, als hij ge­vraagd wordt om voor de Dexia-com­mis­sie te ge­tui­gen en niet op­daagt. Po­li­ti­ci deem­ste­ren nog snel­ler weg dan ze op­ko­men. Dat is het gro­te ver­schil met 1968, toen je al­leen li­ve in de Ka­mer de po­li­tiek kon vol­gen en de com­mis­sies ach­ter ge­slo­ten deu­ren ver­lie­pen.’

‘Her­man Van Rom­puy en ik zijn even ne­de­rig, maar hij ver­stopt het be­ter dan ik’, zegt Her­man De Croo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.