Wat heeft u nog zien ver­an­de­ren tij­dens uw car­ri­è­re?

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

‘De in­tocht van de vrou­wen. Dat was het ge­volg van po­si­tie­ve dis­cri­mi­na­tie, maar een goed ge­volg. En on­ze da­mes zijn goed, ik heb daar geen pro­bleem mee. Ik heb met nié­mand een pro­bleem. Ik zal ook al­tijd goei­en­dag zeg­gen aan de kuis­vrouw in de gang. En dan is er na­tuur­lijk de uit­be­ste­ding van de be­voegd­he­den. Toen ik mi­nis­ter van Ver­keer was, was ik voor ál­les be­voegd. Nu is dat op­ge­splitst en ver­deeld over de ver­schil­len­de ni­veaus.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.