10 jaar rij­ver­bod voor erg­ste weg­pi­raat van ons land

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Een 36-ja­ri­ge weg­pi­raat uit Boom heeft gis­te­ren in Gent 10 jaar rij­ver­bod en 42 maan­den ef­fec­tie­ve cel­straf ge­kre­gen. Atil­la U. werd eer­der al 111 keer ver­oor­deeld door di­ver­se po­li­tie­recht­ban­ken. Daar­naast werd Atil­la de af­ge­lo­pen ja­ren ook al tien keer be­boet voor rij­den ter­wijl hij een rij­ver­bod had, en reed hij ne­gen keer rond met een on­ver­ze­ker­de wa­gen. Na en­ke­le snel­heids­over­tre­din­gen en wat fout­par­ke­ren was de maat voor de Gent­se po­li­tie­rech­ter Chris­ti­an Van­hoor­ebe­ke gis­te­ren vol. De Turk­se Ant­wer­pe­naar moet naast zijn cel­straf ook een boe- te van bij­na 10.000 eu­ro be­ta­len en al zijn rij­proe­ven op­nieuw af­leg­gen. Atil­la liet zich in april vo­rig jaar in de buurt van Jab­be­ke aan 219 km/u op­mer­ken tij­dens de be­roem­de Gum­ball Ra­ce. Ach­ter­af ver­klaar­de hij aan de po­li­tie dat hij zo snel reed om de au­to’s van de kan­di­da­ten eens te be­won­de­ren. Atil­la U. stuur­de gis­te­ren zijn spreek­woor­de­lij­ke kat. Het open­baar mi­nis­te­rie vroeg en kreeg van de po­li­tie­rech­ter een be­vel tot on­mid­del­lij­ke aan­hou­ding. Nie­mand weet op dit mo­ment ech­ter waar hij uit­hangt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.