In de as­si­sen­ho­ven stond de laat­ste ja­ren de ene na de an­de­re moe­der te­recht om­dat ze haar kind had ge­dood. Dat cho­queert.

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

‘Moe­ders die hun kin­de­ren do­den zijn noch­tans van al­le tij­den. Al bij de Ro­mei­nen was dat zo. Vroe­ger werd het oog­lui­kend toe­ge­staan, als een vorm van ge­boor­te­be­per­king. Maar om­dat kin­de­ren in de maat­schap­pij steeds kost­baar­der wor­den, re­a­ge­ren we er nu veel he­vi­ger op. We zijn ge­woon min­der to­le­rant: vroe­ger werd zo­iets toe­ge­dekt, en niet voor as­si­sen ge­bracht.’ In uw boek zegt u dat tot de helft van uw werk op­gaat aan het on­der­zoe­ken van pe­do­fie­len. Ook als je de krant leest, valt het op: om de ha­ver­klap wordt ie­mand be­trapt met kin­der­por­no op zijn com­pu­ter.

‘Er zijn geen pe­do­fie­len en niet-pe­do­fie­len, maar wel men­sen met meer of min­der nei­ging tot pe­do­fi­lie. Het groot­ste deel heeft dat on­der con­tro­le. Maar door het in­ter­net is kin­der­por­no nu enorm be­reik­baar ge­wor­den. Veel men­sen die hun aan­drang vroe­ger on­der­druk­ten, gaan er nu toch op in.’

‘Er zit een gro­te stap tus­sen het fan­ta­se­ren over kin­de­ren, en ef­fec­tief kin­de­ren mis­brui­ken. Het be­kij­ken van kin­der-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.