Een kwart­eeuw tus­sen moor­de­naars en ver­krach­ters, of an­der­zijds de slacht­of­fers van trau­ma­ti­se­ren­de dra­ma’s. Wat doet dat met ie­mand?

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

‘Ik ben een stuk voor­zich­ti­ger ge­wor­den, om­dat ik weet wat er al­le­maal rond­loopt. Ze­ker als het mijn fa­mi­lie be­treft. Daar­naast heeft het me ook ge­leerd dat zelfs in de zwaar­ste cri­mi­ne­len nog een mens zit. Een een­zij­dig slech­te mens be­staat niet. Ie­der­een heeft nog een an­der deel van zijn per­soon­lijk­heid.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.