Po­li­tie vindt ka­lasjnik­ovs bij fun­da­men­ta­lis­ten

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

De Fran­se po­li­tie heeft gis­ter­och­tend ne­gen­tien per­so­nen, die deel zou­den uit­ma­ken van een fun­da­men­ta­lis­ti­sche ac­tie­groep, op­ge­pakt in ver­schil­len­de Fran­se ste­den. De groot­scheep­se ope­ra­tie ka­der­de in de be­strij­ding van het ter­ro­ris­me. In Parijs wer­den vijf men­sen op­ge­pakt. Er wa­ren ook ar­res­ta­ties in Tou­lou­se, Nan­tes, Mar­seil­le en Lyon. Op ver­schil­len­de plaat­sen wer­den pisto­len en au­to­ma­ti­sche ge­we­ren aan­ge­trof­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.