Werk­loos­heid op­nieuw ge­daald

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

De werk­loos­heid is ge­daald in 29 van de 50 Ame­ri­kaan­se Sta­ten. Dat is ge­le­den van voor de cri­sis van 2008. Sinds be­gin dit jaar ko­men er maan­de­lijks 245.000 jobs bij. Ook in Ca­li­for­nia en Flo­ri­da, twee van de sta­ten die het hardst wer­den ge­trof­fen door de vast­goed­cri­sis, is de werk­loos­heid aan het da­len tot een ni­veau on­der de 10 pro­cent. Het na­ti­o­na­le werk­loos­heids­per­cen­ta­ge in de Ver­e­nig­de Sta­ten zit nu op 9,1 pro­cent, te­gen­over 11,5 een jaar ge­le­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.