Lich­te op­slag voor top­lui

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Niet al­le top­lui van Bel­gi­sche be­drij­ven krij­gen een op­slag van 32 pro­cent zo­als Bert De Grae­ve van Bekaert. Gis­te­ren raak­ten de lo­nen bekend van Chris­ti­an Jour

quin (fo­to) van Sol­vay en Luc Bertrand van Ac­ker­mans & Van Ha­ren. Zij kre­gen een lich­te­re ver­ho­ging. Bertrand ver­dien­de 1,45 mil­joen eu­ro, zo­wat 7 pro­cent meer dan vo­rig jaar. Jour­quin streek net geen 2 mil­joen eu­ro op, een stij­ging met 1 pro­cent. In mei gaat hij ove­ri­gens met pen­si­oen. Hij wordt dan op­ge­volgd door de Frans­man Jean-pier­re Cla­ma­di­eu.

Fo­to: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.