Fri­tu­rist met rij­ver­bod kiest voor bak­fiets

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De 30-ja­ri­ge Ste­ven Van Hee uit Brug­ge zal de ko­men­de vier maan­den met de bak­fiets naar zijn fri­tuur in Tielt rij­den – heen en te­rug zo’n 60 ki­lo­me­ter. Van Hee kreeg een rij­ver­bod op­ge­legd van de Brug­se po­li­tie­rech­ter. ‘Ik heb een bak­fiets ge­kocht, zo­dat ik ook wat ma­te­ri­aal kan mee­ne­men’, zegt Van Hee. De po­li­tie­rech­ter was en­ke­le maan­den ge­le­den niet mals voor Ste­ven Van Hee uit Kruis­a­be­le. Hij had voor de twee­de keer een ver­keers­on­ge­val ver­oor­zaakt on­der in­vloed van al­co­hol. De rech­ter sprak een ef­fec­tie­ve straf uit: 2.400 eu­ro boe­te en een rij­ver­bod van vier maan­den.

Foto: Flo­ri­an Van Eenoo

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.