E34 weer open

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De N49/E34 in Vra­se­ne, die sinds don­der­dag­mid­dag af­ge­slo­ten was na een on­ge­val met een vracht­wa­gen ge­la­den met gas­fles­sen, gaat va­n­och­tend vroeg weer he­le­maal open in bei­de rich­tin­gen. Het Agent­schap We­gen en Ver­keer ge­bruik­te snel­har­dend be­ton om de scha­de aan het weg­dek te her­stel­len. ‘De drie be­scha­dig­de zo­nes zijn op­ge­bro­ken en heraan­ge­legd. Er zijn proe­ven uit­ge­voerd om te kij­ken of het snel ge­noeg hard­de. Al­le re­sul­ta­ten wa­ren po­si­tief, dus kan de snel­weg nog voor de och­tend­spits weer open.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.