Mi­nis­ter Geens: ‘To­bin­taks komt er’

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Koen Geens (CD&V) be­looft ‘om­zich­tig’ en ‘ even­wich­tig’ te werk te gaan bij de in­voe­ring van een to­bin­taks, zo­als af­ge­spro­ken met tien an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den. De to­bin­taks is een be­las­ting op fi­nan­ci­ë­le trans­ac­ties. Geens re­a­geert daar­mee op for­se kri­tiek van ban­kiers. Zo had Bel­fi­us-top­man Alfred Bouckaert dit week­end ge­zegd dat de in­voe­ring van de to­bin­taks het her­stel van de ge­na­ti­o­na­li­seer­de bank in ge­vaar brengt. De mi­nis­ter is ‘heel erg ge­won­nen voor de taks’, maar vol­gens hem is dit een dos- sier voor de vol­gen­de Eu­ro­pe­se le­gis­la­tuur en zou Eu­ro­pa zo veel mo­ge­lijk Eu­ro­pe­se lan­den mee aan boord moe­ten trek­ken. Maar dat de to­bin­taks er op ter­mijn komt, staat vol­gens Geens ‘ in de ster­ren ge­schre­ven’.

Foto: pn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.