Pe­ter Goos­sens: ‘En nu op naar de top 20’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Het Hof van Cle­ve is te­rug: het res­tau­rant van Pe­ter Goos­sens springt ze­ven­tien plaat­sen ho­ger in de rang­schik­king en staat nu op 25. Ook het Brug­se res­tau­rant Her­tog Jan komt in de lijst, en In De Wulf van Ko­be Des­ra­maults stijgt fors. ter we­reld tui­mel­de, maakt de bes­te chef van ons land nu een gro­te sprong voor­waarts. Goos­sens stijgt van plaats 42 naar 25. De top­chef schroef­de na zijn an­nus hor­ri­bi­lis zijn pu­blie­ke op­tre­dens te­rug tot het ab­so­lu­te mi­ni­mum en zei dat hij ‘te­rug naar de roots’ wou. ‘ Dit fan­tas­ti­sche re­sul­taat be­wijst dat het de juis­te be­slis­sing was’, re­a­geer­de Goo­sens. ‘ Mijn fo­cus blijft nog een tijd­je mijn res­tau­rant. De am­bi­tie blijft heel hoog. Nu wil ik door­sto­ten naar de top 20.’

Hij krijgt in de lijst het ge­zel­schap van nog twee Bel­gi­sche res­tau­rants. In De Wulf van Ko­be Des­ra­maults stijgt van plaats 92 naar 72. Her­tog Jan komt nieuw bin­nen in de top hon­derd. Het res­tau­rant van chef Gert De Man­ge­leer staat op plaats 78.

Foto: El Cel­ler de Can Ro­ca Foto: El Cel­ler Foto: El Cel­ler

Het cu­li­nai­re top­trio van El Cel­ler de Can Ro­ca : Jo­sep de chef, Jor­di de des­ser­ten­ma­ker en Jo­an de wijn­mees­ter. Het in­te­ri­eur van El Cel­ler, waar de prij­zen, al­les in acht ge­no­men, ver­ras­send goed mee­val­len. El Cel­ler com­bi­neert we­ten­schap­pe­lij­ke...

Foto: pn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.