Stich­ting Fa­bi­o­la kreeg 80.000 eu­ro van ‘der­de schen­ker’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

In de om­stre­den stich­ting Fons Pe­re­os van ko­nin­gin Fa­bi­o­la was 80.000 eu­ro on­der­ge­bracht die niet af­kom­stig is van ko­nin­gin Fa­bi­o­la maar van een ‘der­de per­soon’. Dat heeft pre­mier Elio Di Ru­po (PS) gis­te­ren in de Ka­mer­com­mis­sie Bin­nen­land­se Za­ken ver­klaard. Toen het be­staan van het fonds uit­lek­te, was er veel com­mo­tie om­dat spe­ci­a­lis­ten ver­moed­den dat Fa­bi­o­la via de­ze con­struc­tie wil­de ver­mij­den dat ze tak­sen op haar ver­mo­gen moest be­ta­len. On­der druk van de pu­blie­ke opi­nie werd be­slist de stich­ting op te doe­ken. Het geld dat er in zat, wordt over­ge­maakt aan de Fon­da­ti­on Astri­da, op­ge­richt door wij­len ko­ning Bou­de­wijn in 1992. N-VA, Vlaams Be­lang en Open VLD wil­den we­ten of bij de aan­ge­kon­dig­de ont­bin­ding van het fonds niet nog steeds suc­ces­sie­rech­ten zou­den wor­den ver­me­den. ‘Vol­gens de in­for­ma­tie die men mij bezorgt, dient er geen be­las­ting te wor­den be­taald bij de ont­bin­ding van dit fonds’, zei de eer­ste mi­nis­ter. Al kon­dig­de Di Ru­po te­ge­lijk aan dat hij zich hier­over ver­der zou in­for­me­ren. Wie de der­de per­soon is die 80.000 eu­ro stort­te in Fons Pe­re­os, is on­dui­de­lijk. Voor Open VLD lijkt het dos­sier af­ge­han­deld. ‘Eind goed, al goed’, al­dus Ka­mer­lid Luk Van Bie­sen, die con­clu­deert dat wan­neer een stich­ting geld door­stort aan een an­de­re stich­ting, ‘dat be­las­ting­vrij ge­beurt’.

Foto: blg

Ko­nin­gin Fa­bi­o­la heeft haar fonds op­ge­doekt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.