Ver­bod op pes­ti­ci­den die bij­en do­den

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Er komt een tij­de­lijk Eu­ro­pees ver­bod op drie soor­ten pes­ti­ci­den die ge­vaar­lijk zijn voor de ge­zond­heid van bij­en. Clot­hi­a­nidi­ne, thia­me­thoxam en imi­da­clo­pri­de be­vat­ten een stof die ui­terst gif­tig is voor bij­en, blijkt uit een Eu­ro­pees rap­port. In de toe­komst mo­gen die drie pro­duc­ten en­kel ge­bruikt wor­den na de bloei, wan­neer bij­en niet ac­tief zijn. Er kwam heel wat te­gen­stand van de pes­ti­ci­den­lob­by, die een vol­le­dig ver­bod op de stof­fen te­gen­hield. Vol­gens Eu­ro­par­le­ments­lid Bart Staes (Groen) is een vol­le­di­ge ban ech­ter no­dig. ‘Dat is es­sen­ti­eel om de in­stor­ting van on­ze bij­en­ko­lo­nies te voor­ko­men’, zegt hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.