Ves­tig za­ter­dag mee we­reld­re­cord kop­rol­len

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

rol­len. Ik hoop dat zo­veel mo­ge­lijk kin­de­ren ko­men mee­doen.’ Het wordt een lan­ge ket­ting-kop­rol langs een par­cours door de stad (van het Steen­plein over de Gro­te Markt naar de Groen­plaats). El­ke deel­ne­mer maakt één kop­rol, ver­vol­gens tikt hij op de schou­der van de per­soon voor hem die daar­na een kop­rol maakt, en­zo­voort. Mo­men­teel be­staat er nog geen we­reld­re­cord van dit ty­pe, het is de eer­ste keer dat dit ge­daan wordt. Deel­ne­men kan in­di­vi­du­eel, met twee of in groep. Ie­de­re deel­ne­mer krijgt een mat­je en een ei­gen plaats­je op het par­cours. Er zul­len ook heel wat BV’s en sport­lui deel­ne­men aan de we­reld­re­cord­po­ging. Het eve­ne­ment start om 12 uur en de re­cord­po­ging zelf is ge­pland om 14 uur. Na af­loop van de re­cord­po­ging (om­streeks 16 uur) is er een op­tre­den van de Ket­net­Band.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.