Wat bij ge­lij­ke stand in Play­off 1?

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Play-off 1 ver­loopt ra­zend span­nend. De kans is dan ook groot dat twee (of zelfs meer) ploe­gen na tien speel­da­gen met ge­lij­ke pun­ten ein­di­gen. In dat ge­val wor­den eer­ste de hal­ve pun­ten af­ge­trok­ken die mo­ge­lijk zijn toe­ge­kend bij de af­ron­ding naar boven. Con­creet: An­der­lecht, Zul­te Wa­re­gem, Ra­cing Genk en Lo­ke­ren zijn in dat ge­val in het na­deel. Als bij­voor­beeld Club of Standard ge­lijk ein­di- gen met Genk, ein­di­gen ze boven de Lim­bur­gers in de eind­stand.

Daar­na tel­len, in volg­or­de van be­lang­rijk­heid:

het groot­ste aan­tal ze­ges het bes­te doel­pun­ten­sal­do het groot­ste aan­tal ge­maak­te doel­pun­ten

het groot­ste aan­tal doel­pun­ten ge­maakt op ver­plaat­sing

het groot­ste aan­tal ze­ges op ver­plaat­sing

in­dien dan nog ge­lijk, vol­gen test­mat­chen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.