Gent­se fe­de­ra­tie wil re­fe­ren­dum ver­an­de­ren

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Mboyo werd heel ver­ras­send niet ver­ko­zen tot meest ver­dien­ste­lij­ke spe­ler van AA Gent. Han­nes Van Der Brug­gen haal­de het. ‘De ver­kla­ring is wel­licht dat er in ver­schil­len­de ron­des is ge­stemd’, zegt on­der­voor­zit­ter van de sup­por­ters­fe­de­ra­tie Dirk Vos. ‘De goals van Mboyo wa­ren voor­al na de win­ter­stop heel be­slis­send. Voor Nieuw­jaar is er ook ge­stemd en in die ne­ga­tie­ve pe­ri­o­de heb­ben de fans voor­al de po­si­tie­ve men­ta­li­teit van Padt en Van Der Brug­gen wil­len be­na­druk­ken. Mo­ge­lijk be­kij­ken we een aan­pas­sing van on­ze for­mat., met al­leen stem­ron­des op het eind van de com­pe­ti­tie.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.