Hat­trick Ben­te­ke in 17 mi­nu­ten

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - MARC REUNES

Bel­gi­sche spits ver­mor­zelt Sun­der­land van Mig­no­let

Chis­ti­an Ben­te­ke blijft En­ge­land ver­ba­zen. Met drie goals na de pau­ze liet hij As­ton Vi­la ruim af­stand ne­men van Sun­der­land en land­ge­noot Mig­no­let (6-1). De club uit Bir­ming­ham doet een uit­ste­ken­de zaak rich­ting be­houd. De waar­heid ge­biedt te stel­len dat Ben­te­ke scoor­de toen As­ton Vil­la al met 2-1 op voor­sprong stond. Toch was de ma­nier waar­op de bon­ki­ge spits voor een loep­zui­ve­re hat­trick zorg­de in­druk­wek­kend. De mi­nu­ten 55, 60 en 72 wa­ren goed voor de 3-1, de 4-1 en de 5-1. Niet voor de eer­ste keer dit sei­zoen viel de mond van coach Lam­bert open, daar­om gun­de hij on­ze Ro­de Dui­vel in de 79ste mi­nuut met veel ple­zier een ap­plaus­ver­van­ging. De eer­ste tref­fer kwam er na­dat Mig­no­let een af­ge­we­ken schot uit de twee­de lijn al­leen maar on­or­tho­dox had kun­nen weg­bok­sen. Ben­te­ke was er als de kip­pen bij om de re­bound bin­nen te kop­pen. Zijn twee­de goal kwam er ook al met het hoofd, na een hoek­schop van West­wood. De Bel­gi­sche aan­val­ler to­ren­de boven al­les en ie­der­een uit. Maar ook met de voe­ten kan de ge­we­zen spits van on­der meer Standard uit de voe­ten. Num­mer drie maak­te hij met zijn lin­ker, scherp voor doel oor­deel­kun­dig af­wer­kend in de kor­te hoek.

Lo­gisch dat Ben­te­ke ach­ter­af werd uit­ge­roe­pen tot Man van de Match. De tel­ler in de Pre­mier Le­a­gue staat on­der­tus­sen op acht­tien. Zijn cij­fers wor­den steeds in­druk­wek­ken­der. Hij ver­be­ter­de gis­te­ren het club­re­cord van de le­gen­da­ri­sche Dwight Yor­ke: nie­mand maak­te ooit meer goals voor Vil­la in één sei­zoen. De pou­lain van Marc Wilmots werd gis­ter­avond zelfs in één zin sa­men ver­noemd met de groot­mees­ters Mes­si en Ro­nal­do. Al­leen die twee zet­ten in het ka­len­der­jaar al meer de net­ten bol. Mes­si scoor­de al 18 keer in 2013, Ro­nal­do 17 keer.

Ro­de Dui­velt ver­be­tert met zijn 18 tref­fers club­re­cord As­ton Vil­la van Dwight Yor­ke

Ben­te­ke wist al 13 tref­fers te ma­ken na Nieuw­jaar. Niet voor niets was ploeg­maat Vlaar, gis­ter­avond trou­wens ook al goed voor een mooie goal, voor­af heel lo­vend in de pers. ‘ Ben­te­ke is een nachtmerrie voor de te­gen­stan­der’, zei hij. Bij Sun­der­land wil­len ze het graag ge­lo­ven.

Lij­dens­weg Mig­no­let

Het ge­luk van de ont­ke­ten­de aan­val­ler had voor ons Bel­gen ook een keer­zij­de. Mig­no­let stond in een schiet­tent. Hij on­der­ging een lij­dens­weg in zes sta­ties. Zijn team had noch­tans op het half­uur nog ge­lijk­ge­steld en ging met slechts één goal­tje ach­ter­stand naar de kleed­ka­mer. Maar de twee­de helft werd dus he­le­maal een de­ba­cle voor de Lim­bur­ger, die zich nog vier keer mocht om­draai­en. Ag­bon­la­hor deed er in de slot­fa­se nog een- tje bij.

As­ton Vil­la zet door de rui­me ze­ge een for­se stap rich­ting be­houd. Het komt in de stand naast Ne­w­cast­le en het gis­ter­avond zwaar ver­sla­gen Sun­der­land. Ben­te­ke en maats tel­len nu vijf pun­ten voor­sprong op num­mer acht­tien in de stand Wigan, dat wel nog een wed­strijd te goed heeft.

Foto: rts

Ben­te­ke be­zorg­de col­le­ga­Ro­de Dui­vel Si­mon Mig­no­let een hor­ro­r­avond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.