Ro­nal­do fit voor Dort­mund

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Re­al heeft in af­wach­ting van de haast ho­pe­lo­ze klus te­gen Dort­mund al­vast een po­si­tie­ve in­jec­tie ge­kre­gen van de me­di­sche staf. Ster­spe­ler

Cris­ti­a­no Ro­nal­do (foto), die vo­ri­ge week uit­viel met een bles­su­re aan de lin­ker­dij, lijkt fit te ra­ken voor de re­turn. Hij train­de gis­te­ren­mor­gen al­vast mee met de groep. Mour­in­ho ge­looft dat hij kan spe­len. De spe­lers ge­lo­ven er nog in. ‘We zijn meer dan ooit uit op re­van­che’, al­dus Ser­gio Ra­mos. ‘Het is on­ze be­lang­rijk­ste match in tien jaar’, voeg­de Mour­in­ho er­aan toe. ‘Al­les is mo­ge­lijk, Ro­nal­do kan er vijf ma­ken in tien mi­nu­ten.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.