Haar laat­ste ban­ket als ko­nin­gin

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Het feest werd gis­ter­avond al in­ge­zet met een ban­ket in het pas ge­re­no­veer­de Rijks­mu­se­um in Am­ster­dam. Het was met­een de laat­ste keer dat Be­a­trix als ko­nin­gin ho­ge gas­ten aan ta­fel mocht ver­wel­ko­men. Op­mer­ke­lijk: op Al­bert van Mo­na­co na heeft Wil­lemAlexan­der geen staats­hoofd uit­ge­no­digd, al­leen kroon­prin­sen en ­prin­ses­sen. Dat heeft met het pro­to­col te ma­ken: zo­lang hij zelf geen ko­ning is, mag Wil­lem­Alexan­der im­mers geen staatshoofden uit­no­di­gen. Al­bert mocht wel ko­men, maar dan uit per­soon­lij­ke vriend­schap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.