Bel­gië ruim ver­te­gen­woor­digd

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Op­val­lend veel Bel­gi­sche gas­ten op het ban­ket in het Rijks­mu­se­um. Prins Fi­lip en prin­ses Ma­thil­de (boven) ver­te­gen­woor­di­gen het Bel­gi­sche ko­nings­huis. Ook Eu­ro­pees pre­si­dent Her­man Van Rom­puy en zijn echt­ge­no­te Geer­trui Win­dels (mid­den) wa­ren aan­we­zig. Net zo­als Jac­ques Rog­ge en zijn echt­ge­no­te An­ne Bo­vyn (on­der), voor­zit­ter van het In­ter­na­ti­o­naal Olym­pisch Co­mi­té. In die func­tie leer­de hij Wil­lemAlexan­der ken­nen, die ook zelf IOC-lid is ge­weest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.