Het pro­gram­ma

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

10 uur: Be­a­trix treedt af als ko­nin­gin tij­dens een kor­te ce­re­mo­nie in het Ko­nink­lijk Pa­leis op de Dam in Am­ster­dam.

10.30 uur: Wil­lem­Alexan­der en Máxi­ma en Be­a­trix ver­schij­nen op het pa­leis­bal­kon.

14 uur: Wil­lem­Alexan­der wordt in de Nieu­we Kerk in­ge­hul­digd als nieu­we ko­ning.

16.30 uur: re­cep­tie voor de bui­ten­land­se gas­ten.

19.30 uur: Wil­lem­Alexan­der en Máxi­ma krij­gen het con­tro­ver­si­ë­le Ko­nings­lied te ho­ren dat li­ve van­uit Ahoy Rot­ter­dam wordt door­ge­straald.

19.45 uur: Wil­lem­Alexan­der en Máxi­ma ma­ken met hun drie doch­ters een boot­tocht op de Am­ster­dam­se grach­ten.

21.00 uur: af­slui­tend feest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.