Ad­vo­ca­ten ge­kant te­gen her­vor­ming pro-Deo­sys­teem

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

De Or­de van Vlaam­se Ba­lies dreigt er­mee de her­vor­mings­plan­nen van jus­ti­tie­mi­nis­ter An­ne­mie Tur­tel­boom (Open VLD) voor het pro-Deo­sys­teem aan te vech­ten bij het Grond­wet­te­lijk Hof. Vol­gens de ad­vo­ca­ten be­per­ken haar plan­nen zich tot een reeks bud­get­tai­re be­spa­rings­maat­re­ge­len, zon­der oog voor de kwa­li­teit. Zo voert de mi­nis­ter on­der an­de­re een rem­geld in van 10 à 30 eu­ro voor wie een pro-Deoad­vo­caat wil in­scha­ke­len. De ad­vo­ca­ten vra­gen net ex­tra mid­de­len: ‘Ju­ri­di­sche bij­stand is een so­ci­aal grond­recht, ver­an­kerd in in­ter­na­ti­o­na­le ver­dra­gen en de grond­wet. De over­heid moet dat recht waar­bor­gen.’ Vol­gens straf­plei­ter

Wal­ter Da­men (foto) is de her­vor­ming ‘en­kel be­doeld om de be­gro­ting op te vul­len’.

Foto: gdw

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.